ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 

  • ดาวน์โหลด ใบสำคัญรับเงิน ตามลิงค์นี้
  • กรอกรายเอียดในใบสำคัญรับเงิน ตามตัวอย่าง (เอกสารตัวอย่างเขียนด้วยลายมือตัวเองเท่านั้น
  • เตรียมสำเนาสมุดบัญชี ที่เป็นชื่อของนักศึกษาเอง โดยให้ใช้บัญชีของธาคารกรุงไทย หรือธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลาเท่านั้น (รับรองสำเนาถูกต้องด้วย)

ส่งเอกสารทั้ง 2 แผ่น ที่งานบริการสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึกษา หรือส่งทางไปรษณีย์ (กรณีนักศึกษาไม่ได้อยู่ที่มหาวิทยาลัย) ตามที่อยู่ ดังนี้

คุณขวัญใจ นัคราเรือง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ส่วนกิจการนักศึกษา)
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
(วงเล็บมุมซองด้วยว่า “ทุนผลการเรียนดีเด่น”)

ให้นักศึกษาดำเนินการส่งเอกสารให้แล้วเสร็จ ภายในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564
มิฉะนั้นจะถือว่านักศึกษา “สละสิทธิ์” การรับทุนในครั้งนี้

หากนักศึกษามีปัญหา หรือข้อสงสัยในการจัดทำเอกสาร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึกษา โทร. (ภายใน) 73148

รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปึการศึกษา 2/2563

ที่มา : ส่วนกิจการนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *