Home / กิจกรรมนักศึกษา / นักศึกษาเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามทางด้านสมุนไพร 100 ปี ชาตกาล ภก. ศ.(พิเศษ) ดร.วิเชียร จีรวงส์

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามทางด้านสมุนไพร 100 ปี ชาตกาล ภก. ศ.(พิเศษ) ดร.วิเชียร จีรวงส์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งาน 100 ปี ชาตกาล ภก. ศ.(พิเศษ) ดร.วิเชียร จีรวงส์ พบกับการแสดงประวัติและผลงาน แสดงองค์ความรู้สมุนไพร ของสะสมที่หาดูยาก นิทรรศการจากกรมแพทย์แผนไทยฯ คลินิกแพทย์แผนจีนหัวเฉียว รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร และการออกร้านจำหน่ายสินค้าสมุนไพร ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 10 – 11 ก.พ. 2561

 

ในงานดังกล่าวมีกิจกรรมตอบคำถามทางด้านสมุนไพร โดยมีนักศึกษาเภสัชศาสตร์เข้าร่วมแข่งขันกว่า 19 สถาบัน  โดยชนะเลิศอันดับ 1 ตกเป็นทีมจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แม้ว่าสำนักวิชาเภสัชศาสตร์จะไม่ได้รับรางวัลดังกล่าว  แต่นักศึกษาเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถเข้าติด 1 ใน 5 ของคณะเภสัชศาสตร์ที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งประเทศ

ประมวลภาพ

 

About pharmacy_2016

Check Also

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 เพื่อไปฝึกงานในต่างประเทศในปีการศึกษา 2562

1. Yokohama University of Pharmacy Mr. Pornwasu Pongtheerawan 2. Taylor’s University. Malaysia      2.1 Pharmaceutical Care 2.1.1 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.