• +66-75-672-808
  • pharmwu2019@gmail.com
  • Mon - Fri: 8:30 - 16:30

แนะนำบุคลากรใหม่ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มวล. ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแนะนำบุคลากรใหม่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ซึ่งมีอาจารย์ใหม่ จำนวน 2 คน คือ อาจารย์ เภสัชกรหญิง นัจมีย์ อดุลยรัตน์ และ อาจารย์ เภสัชกรหญิง ศุภัชชา อินทร์คำน้อย ซึ่งอาจารย์ทั้งสองท่าน สังกัดสาขาบริบาลเภสัชกรรม 

สำหรับท่านแรก คือ อาจารย์ เภสัชกรหญิง นัจมีย์ อดุลยรัตน์ บัณฑิตเภสัชศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ (เกียรตินิยมจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอาจารย์ในสาขาบริบาลเภสชักรรม สาขาวิชาย่อยเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร อาจารย์มีความสนใจจะศึกษาต่อทางด้าน เภสัชเศรษฐศาสตร์ (Pharmacoeconomics) รวมถึงอาจารย์มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานชุมชน เล็งให้เห็นถึงความสำคัญของวิชาชีพเภสัชกรรมในการแก้ไขปัญหารากฐานจนไปถึงปัญหาในเชิงระบบ  

สำหรับ อาจารย์ เภสัชกรหญิง ศุภัชชา อินทร์คำน้อย สำเร็จการศึกษา เภสัชศาสตรบัณฑิต (Pharm.D) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลังจากสำเร็จการศึกษา ได้ปฏิบัติหน้าที่เภสัชกรศูนย์ข้อมูลยาและบริบาลเภสัชกรรม โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างปี 2562-2563 ซึ่งอาจารย์มีความสนใจทางวิชาการทางด้าน Pharmacotherapy in geriatrics และ Neurology

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *