ขอแสดงความยินดีกับ Fellow ท่านแรกของสาขาบริบาลเภสัชกรรม, อ.ภญ.อภิชญา ชนะวงศ์

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ เภสัชกรหญิง อภิชญา ชนะวงศ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาสที่ผ่านการรับรองระดับ “Fellow” จาก the Higher Education Academy หรือ HEA จากประเทศอังกฤษ ใน UK Professional  Standard Framework หรือ UKPSF

ซึ่งอาจารย์ เภสัชกรหญิง อภิชญา ชนะวงศ์ เป็นอาจารย์ที่เข้ารับการอบรม UK Professional Standards Framework (UKPSF) รุ่นที่ 3 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเป็นอาจารย์ท่านแรกของสาขาบริบาลเภสัชกรรม ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความรู้ UKPSF ในระดับ Fellow นับได้ว่าเป็นอาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาบริบาลเภสัชกรรมท่านแรก ๆ ของประเทศไทย ที่ได้รับการรับมาตรฐานดังกล่าวนี้

ซึ่งสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มีคณาจารย์ที่ได้รับการรับรองไปแล้วกว่า 13 คน ภายใต้การนำของ อาจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งได้รับการรับรองในระดับ Senior Fellow แล้ว และเป็นเภสัชกรท่านแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองนี้ และในขณะเดียวกันคณาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้ผ่านการอบรม UKPSF นี้ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กว่า 20 แล้ว  ซึ่่งคณาจารย์ทุกคนของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ผ่านการอบรม Pre-UKSF ทุกคน ซึ่งจะเห็นได้ว่าทางสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *