ผลคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์เพื่อรับทุนการศึกษา (ทุนภายนอก)

ตามที่สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ยื่นขอรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในปี พ.ศ.2563 ซึ่งทางสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้ส่งแบบขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาดังกล่าวไปยังแหล่งทุนฯ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเสนอเข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าว จำนวน 2 ทุน ทุนละ 30,000 บาท ซึ่งได้มีการประกาศรับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทาง website สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และประชาสัมพันธ์การสมัครทุนฯ ผ่าน Facebook ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และ Group page ของแต่ละรุ่น โดยรับสมัครถึงวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 ซึ่งมีนักศึกษาเภสัชศาสตร์ส่งใบสมัคร และเอกสารที่เกี่ยวข้องทาง email มาจำนวน 7 คน

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากชมรมเภสัชกรภาคใต้ ในปี พ.ศ.2561 และในปี พ.ศ.2562 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท  และได้ดำเนินการประกาศรับสมัครเพื่อรับทุนดังกล่าวไปแล้ว โดยได้ดำเนินการจัดสรรเป็นทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท โดยจัดสรรให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าวยังเหลือเงินทุนจำนวน 10,000 บาท และทางสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะดำเนินการจัดสรรให้แล้วเสร็จในครั้งนี้ด้วย โดยคัดเลือกไปพร้อมกับทุนมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ประจำปี 2563 โดยการคัดเลือกดำเนินการโดยคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์เพื่อรับทุนการศึกษา พิจารณาจากใบสมัคร และการสัมภาษณ์ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ผลการคัดเลือกมีดังนี้

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าเสนอรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ประจำปี 2563 จำนวน 2 ทุน (ทุนละ 30,000 บาท) ได้แก่

  • นศภ.อรรถพล ศักดามาศ
  • นศภ.พิรญาณ์ ยอดเทพ

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนชมรมเภสัชกรภาคใต้ จำนวน 1 ทุน (ทุนละ 10,000 บาท) ได้แก่

  • นศภ.นาถพล ตลึงจิตร

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *