รับสมัคร นศภ.เภสัช มวล. เพื่อรับทุนฯ จากมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ประจำปี 2563

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ที่กำลังศึกษาอยู่ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีที่ 6 เพื่อเสนอเข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ประจำปี 2563 จำนวน 2 ทุน

โดยมีคุณสมบัติดังนี้

  1. เป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  2. มีผลการเรียนดี (เกรดเฉลี่ยสะสม ณ วันสมัคร ไม่น้อยกว่า 2.75)
  3. มีความประพฤติดี (แนบหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา)
  4. ขาดแคลนทุนทรัพย์

โดยสามารถดำเนินการเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

  1. ใบสมัครรับทุนการศึกษา
  2. สำเนาแสดงผลการศึกษา
  3. สำเนาบัตรประชาชน
  4. เรียงความความยาวไม่เกินหน้ากระดาษ A4 เกี่ยวกับเหตุผลในการขอทุนการศึกษาครั้งนี้
  5. หนังสือรับรองความประพฤติของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ จากอาจารย์ที่ปรึกษา

โดยขอให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ที่สนใจส่งใบสมัครได้ที่ อ.ภก.ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล ผู้ประสานงานทุนฯ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563

ใบสมัครทุน_31052019

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *