ประกาศแล้ว! นศภ.ที่จะไปฝึกงานฯ ปี 6 ณ Yokohama University of Pharmacy, ญี่ปุ่น

ตามที่สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับ Yokohama University of Pharmacy, ประเทศญี่ปุ่น โดยมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และบุคลากรทางสายวิชาการ นักวิจัย เพื่อเรียนรู้ และวิจัยทางด้านเภสัชศาสตร์ ซึ่งสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มวล. ได้ส่งนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 ไปฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชศาสตร์ ณ หน่วยวิจัยสมุนไพร ณ Yokohama University of Pharmacy หรือ YUP ทุกปี ครั้งละ 2 คน เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ หรือ 1 ผลัดฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพฯ สำหรับปี 2563 นี้ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จะส่งนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปที่ 6 ไปฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม จำนวน 2 คนในระหว่างวันที่ 14 กันยายน – 22 ตุลาคม 2563 โดยได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สนใจ และดำเนินการคัดเลือกด้วยวิธีการสัมภาษณ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ซึ่ง ผลการคัดเลือกเป็นไปตามประกาศนี้

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *