Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / “Selective Estrogen Receptor Modulators” บทความวิชาการ สำหรับการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ จากอาจารย์ เภสัช มวล.

“Selective Estrogen Receptor Modulators” บทความวิชาการ สำหรับการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ จากอาจารย์ เภสัช มวล.

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นสถานบันหลักหนึ่งของการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ซึ่งนอกจากการจัดการประชุมวิชาการต่าง ๆ ทางเภสัชศาสตร์เพื่อความรู้ที่ทันสมัยแล้ว สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังสนับการสนับสนุนการต่อเนื่องของเภสัชกรอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันมีบทความทางวิชาการที่ได้รับการรับรองบทความ และเภสัชกรสามารถเข้าไปศึกษา และเรียนรู้ได้อย่างอิสระในระยะเวลาที่กำหนดด้วย ซึ่งล่าสุดบทความทางวิชาการของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.กิจจา สว่างเจริญ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง “Selective Estrogen Receptor Modulators” กำลังออนไลน์ และเภสัชกรสามารถเข้าระบบเพื่อเรียนรู้บทความทางวิชาการดังกล่าวได้ เมื่อผ่านการประเมิน จะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต

ขอเชิญเภสัชกร เข้าระบบศูนย์การต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ และเข้าไปศึกษา เรียนรู้

About Boonsong Wungsintaweekul

Check Also

Pharmacy Go Green! ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day 14 กพ. 63

เมื่อวันศุกร์ที …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.