Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / อาจารย์ เภสัช มวล. ได้รับการรับรองระดับ Fellow (FHEA) เพิ่มอีก 1 คน

อาจารย์ เภสัช มวล. ได้รับการรับรองระดับ Fellow (FHEA) เพิ่มอีก 1 คน

ตามนโยบายพัฒนาระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อยกระดับมาตรฐานสู่ระดับสากล การพัฒนาอาจารย์เพื่อให้ได้มาตรฐาน มีการสนับสนุนคณาจารย์เข้าอบรม UKPSF หรือ UK Professional Standard framework ของสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานด้าน Area activity, Knowledge และ Professional value ซึ่งจะมีระดับของการรับรองมาตรฐานคือ Associate Fellow, Fellow, Senior Fellow และ Principle Fellow

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา อาจารย์ ภก.ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล ซึ่งเข้าอบรม UKPSF ซึ่งจัดโดย Advanced HEA และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในรุ่นที่ 2 ผ่านการประเมินในระดับ “Fellow

ซึ่งเป็นอาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คนที่ 5 ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาจารย์ในระดับ Fellow (FHEA)

ปัจจุบันสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีคณาจารย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแล้วจำนวน 6 คน ได้แก่ อาจารย์ ภญ.ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานอาจารย์ในระดับ Senior Fellow (SFHEA) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.ดร.ชุติมา จันทรัตน์, อาจารย์ ดร.อรรถรัตน์ พัฒนวงศา, อาจารย์ ภก.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล และ อาจารย์ ดร.เพชรรัตน์ บุญร่วมแก้ว ได้รับการรับรองมาตรฐานอาจารย์ในระดับ Fellow (FHEA)

About Boonsong Wungsintaweekul

Check Also

สำนักวิชาเภสัชศาตร์ ม.วลัยลักษณ์ รับสมัครอาจารย์ 11 อัตรา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *