ข่าวประกาศ TCAS 63

 

ปฏิทิน TCAS 63 ออกมาแล้ว โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ.

ที่มา: http://mytcas.com/?page_id=91

 

เกณฑ์การรับรอบที่ 1 TCAS 63 ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ น้องๆ สามารถติดตามได้ที่

Facebook fan page: สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Website: https://pharmacy.wu.ac.th/