Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2562: สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางการศึกษาเภสัชศาสตร์

ประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2562: สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางการศึกษาเภสัชศาสตร์

“สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2562: สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางการศึกษาเภสัชศาสตร์ (Thai Pharmacy Education National Conference 2019 : Current Issues and Trends in Pharmacy Education) ระหว่างวันที่ 11 – ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช​ ภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิเกษม ปังศรีวงศ์ โดยมีคณาจารย์ในคณะเภสัชศาสตร์จาก 19 สถาบันทั่วประเทศ เข้าร่วมกว่า 150 คน

ในการประชุมครั้งนี้ สำนักวิชาฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน เช่น นายกสภาภสัชกรรม ประธานศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย ฯลฯ ร่วมบรรยายพิเศษ นอกจากนี้ คณาจารย์เภสัชกรจากทุกสถาบัน ยังได้เรียนรู้เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยใช้กรอบมาตรฐาน The UK Professional Standard Framework (UKPSF) โดย ผศ.ดร. สุธัญญา ด้วงอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน และ ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน ตลอดจนอาจารย์และบุคลากรจาก WU UKPSF Club ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก”

About Tanawat Kongyot

Check Also

สำนักวิชาเภสัชศาตร์ ม.วลัยลักษณ์ รับสมัครอาจารย์ 11 อัตรา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *