ค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชนครั้งที่ 12 และกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาร่วมกับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ณ ชุมชนบ้านแหลม

 

ในวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2562 ทางสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีการจัด “ค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชนครั้งที่ 12 และกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาร่วมกับสำนักวิชา” ขึ้นสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ณ ชุมชนบ้านแหลม บ้านหน้าทับ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
โดยทางบ้านแหลมโฮมสเตย์ได้กล่าวถึงชุมชนบ้านแหลมไว้ว่า

“บ้านแหลม เป็นชุมชนขนาดเล็ก ชุมชนหนึ่งที่ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่คนในชุมชนกว่าร้อยละ 90 นับถือศาสนาอิสลาม อาชีพหลักของชาวชุมชนคืออาชีพประมงขนาดเล็ก ที่เราจะเห็นเรือประมงขนาดเล็กจอดตามริมฝั่ง ทั่วทั้งชุมชน นอกจากนั้นจะมีอาชีพค้าขายและรับจ้างทั่วไปในพื้นที่ ความน่าสนใจ ของชุมชนบ้านแหลมคือ วิถีชีวิตของชาวชุมชนที่ปรากฏออกมาเป็นอาชีพที่ผู้มาเยือนพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน จนเกิดเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่คนในชุมชนเข้ามาบริหารจัดการเอง กลายเป็นรายได้เสริมทำให้คนในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น”


ซึ่งกิจกรรมที่นักศึกษาได้เข้าร่วมจะเป็นการให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆของผู้คนในชุมชนบ้านแหลม ได้แก่ การทำเครื่องแกงจากกลุ่มเครื่องแกงบ้านแหลม การทำผ้ามัดย้อมในแบบฉบับของชุมชนบ้านแหลมที่ไม่เหมือนที่ใดๆ การทำขนมปาดาที่มีลักษณะเหมือนโดนัทที่มีไส้ที่เต็มไปด้วยกลิ่นของเครื่องแกงใต้อย่างเข้มข้น นอกจากนั้นยังมีการทำใบยาสูบจากการฉีกใบจาก หรือที่เรียกกันว่า “ปากกัดตีนถีบ” ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิต และการประกอบอาชีพของชาวบ้านชุมชนบ้านแหลม และในระหว่างการทำกิจกรรมก็ทำให้นักศึกษาได้พูดคุยกับชาวบ้านเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดกัน นอกจากนั้น ที่ชุมชนบ้านแหลมยังมีสวนมัลเบอร์รี่ที่ปลูกโดยสมาชิกในชุมชนให้นักศึกษาได้เดินชมกันอีกด้วย ซึ่งที่สวนมัลเบอร์รี่นี้จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับมัลเบอร์รี่ตั้งแต่การปลูก การดูแล จนกระทั้งการเก็บเกี่ยวผลผลิต และที่สวนมัลเบอร์รี่นั้นยังมีการนำผลมัลเบอร์รี่มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกหลายอย่าง เช่น น้ำมัลเบอร์รี่ แยมมัลเบอร์รี่เป็นต้น ซึ่งน้ำมัลเบอร์รี่นั้นมีรสชาติที่สดใหม่และทำให้รู้สึกสดชื่นเป็นอย่างมาก และกิจกรรมต่อไปที่นักศึกษาได้ทำร่วมกับชาวบ้านชุมชนบ้านแหลมคือการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นศาสนาที่ชาวบ้านส่วนมากนับถือ ในระหว่างการพูดคุยกันนั้น ก็มีนักศึกษาและอาจารย์หลายท่านที่ให้ความสนใจและมีข้อสงสัยเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม ทั้งเรื่องแนวคิด ความเชื่อ และการปฎิบัติตัวของคนศาสนาอิสลาม ซึ่งกิจกรรมนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเป็นเภสัชกรเพื่อคอยดูแลผู้ป่วยที่นับถือศาสนาอิสลามได้อย่างเข้าใจในความแตกต่างของวิถีชีวิต ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากกิจกรรมหนึ่งเลยก็ว่าได้ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาในข้างต้นนั้นเป็นเพียงกิจกรรมในวันแรกเท่านั้น


ในเช้าวันที่สอง นักศึกษาจะถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม โดยกลุ่มแรกนั้นจะเป็นกลุ่มทำบ้านปู บ้านปลาในทะเล และอีกกลุ่มหนึ่งคือการปลูกป่าชายเลน ซึ่งในกลุ่มแรกนั้นจะได้ไปเก็บทางมะพร้าวแห้ง ไม้ไผ่ เพื่อมาทำเป็นบ้านปู บ้านปลา ซึ่งเป็นการอนุบาลสัตว์น้ำอีกวิธีหนึ่งนั่นเอง และในกลุ่มที่สองจะเป็นการนำต้นกล้าของต้นโกงกางไปปลูกในบริเวณพื้นโคลนกลางทะเล โดยทั้งหมดจะนั่งเรือหาปลาออกไปพร้อมกันในเวลาเช้าเพื่อไม่ให้อากาศร้อนจนเกินไป นักศึกษาที่ปลูกป่าชายเลนนั้นก็จะได้เดินลงไปในโคลนเพื่อนำต้นกล้าลงไปปลูกให้ถึงในดิน ส่วนนักศึกษาที่ไปทำบ้านปู บ้านปลานั้นจะต้องลงไปในกลางทะเลที่น้ำลึกประมาณครึ่งเมตรเพื่อที่จะนำไม้ไผ่และทางมะพร้าวลงไปปักในโคลน หลังจากทำภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว นักศึกษาเกือบทุกคนก็ลงจากเรือเพื่อไปเล่นโคลนกันในทะเล โคลนของที่นี่มีความนุ่มละมุนมาก เมื่อนำโคลนมาพอกที่ตัวแล้วทำให้รู้สึกสบายตัวมากขึ้น และถ้ายิ่งนวดไปด้วยละก็จะยิ่งสบายมากขึ้นไปอีก ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ทำให้เกิดความตระหนักถึงการอนุรักษ์ป่าชายเลน ท้องทะเล และสัตว์น้ำ
สุดท้ายนี้ ในการไปค่ายทั้งสองวันทำให้เราได้รับอะไรมากมายทั้ง การเรียนรู้อาชีพของชาวชุมชนบ้านแหลม การแลกเปลี่ยนทัศนคติระหว่างชาวพุทธและชาวอิสลาม เพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงแต่ทำตามกันไปด้วยความไม่เข้าใจ และการได้ลงมือปลูกป่าชายเลน ทำบ้านปู บ้านปลาด้วยมือของตัวเองนั้นทำให้เราตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเรามากยิ่งขึ้น


เรียบเรียงข่าวโดย นศภ.อนุวรรติ วิทยานันท์

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *