“ค่ายหมอยาสร้างเสริมสุขภาพและเรียนรู้ชุมชนครั้งที่ 15”

“ค่ายหมอยาสร้างเสริมสุขภาพและเรียนรู้ชุมชนครั้งที่ 15

          ค่ายหมอยาสร้างเสริมสุขภาพและเรียนรู้ชุมชนครั้งที่ 15 โดยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสต์แห่งประเทศไทย (สนภท) ในธีม “Aqua Macy” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1016 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ภญ.ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม นอกจากนั้นแล้ว ได้รับเกียรติจากนายอำเภอนบพิตำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สาธารณสุขอำเภอ และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโรงเหล็ก ร่วมให้โอวาทแก่นักศึกษาและให้ข้อมูลของชุมชน เพื่อให้นักศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการเรียนรู้ชุมชน

         ค่ายหมอยาสร้างเสริมสุขภาพและเรียนรู้ชุมชนเป็นค่ายจัดขึ้นโดยนักศึกษาเภสัชศาสตร์ จากสถาบันต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวม 19 สถาบัน โดยนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 24 ของมหาวิทยาลัยวลักษณ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นในฐานะชาวค่ายหรือคณะกรรมการค่าย  ค่ายครั้งนี้นักศึกษาทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับโรงเรียน เช่น การทาสี และวาดภาพส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ลงชุมชนเพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตของคนในชุมชนภาคใต้เเละมีการเเลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน ๆ นักศึกษาเภสัชศาสตร์จากทุกมหาลัยทั่วประเทศ มีกิจกรรมบริการวิชาการตรวจคัดกรองโรคเรื้อรัง แล้วให้ความรู้ทางวิชาการกับชาวบ้านในงานนิทรรศการวิชาการ เพื่อให้ชาวบ้านได้ปรับเปลี่ยนพฤษติกรรมสุขภาพ โดยนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ให้ความรู้ในหัวข้อ antibiotic smart use แก่ประชาชน เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจ รวมทั้งนักเรียนในการใช้ยาต้านเชื้ออย่างเหมาะสม  นักศึกษาจากมหาลัยต่าง ๆ ได้เรียนรู้ และเล่าประสบการณ์ ผ่านบทสัมภาษเกี่ยวกับประโยช์ที่ได้รับและความรู้สึกเกี่ยวกับกิจกรรมในครั้งนี้

          “ค่ายนี้เป็นค่ายที่ดีมากจริงนอกจากจะทำให้เรารู้ถึงบทบาทหน้าที่ของเภสัชกรที่จริงแล้ว หรือการทำประโยชน์กับส่วนรวมแล้ว ยังส่งเสริมให้เราช่วยเหลือชาวบ้านให้เค้าได้มีการบรรเทาปัญหาต่างๆทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าสิ่งที่เราควรทำในฐานะเภสัชกรคืออะไร ทำให้เราเป็นเหมือนส่วนนึงในชีวิตเค้า เราเข้าไปหาเค้าอย่างลูกหลานไม่ใช่คนที่ไปว่าเค้า คนที่ไปสั่งเค้าแต่เราไปเป็นคนที่เข้าใจเค้าอย่างจริงจัง และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการได้มิตรภาพกับบุคคลที่เป็นวิชาชีพเดียวกันทั้ง 19 สถาบัน เป็นเพื่อน พี่ น้อง ที่เราไม่สามารถหาได้จากที่ทั่วไป เป็นบุคคลที่มีเป้าหมายเดียวกันที่จะสร้างประโยชน์ในฐานะเภสัชกรเหมือนกัน งานทุกอย่างที่ทำจึงออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด”

                                                                                                    นศภ.ภากร วิชัยดิษฐ

                                                                                นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 (ชาวค่าย)

          “ประสบการณ์ดีๆกับวิถีชุมชน” สำหรับค่ายหมอยาสร้างเสริมสุขภาพและเรียนรู้ชุมชน ครั้งที่ 15 ของสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก อ.นบพิตำ นครศรีธรรมราชครับ บอกเลยว่าค่ายครั้งนี้ไม่ธรรมดาครับ พวกเราทั้งได้ลงชุมชนเพื่อศึกษาวิถีชีวิตพร้อมทั้ง Brainstorm เพื่อวางแผนแก้ปัญหาให้กับชุมชนในด้านสุขภาพ และได้มาร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เช่น ทาสีกำแพงโรงเรียน เครื่องเล่น และอื่นๆ นอกจากนี้เราได้มีการจัดนิทรรศการความรู้ด้านสุขภาพ จัดงานวันเด็ก พร้อมทั้งสร้างเสริมองค์ความรู้ในด้านของสุขภาพอีกด้วย เราได้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันระหว่างชาวค่ายกับชาวบ้านด้วยครับ นอกจากค่ายนี้จะทำให้เรารู้จักชุมชนมากขึ้นแล้ว เรายังได้ทำความรู้จักกับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆชาวเภสัชฯอีก 18 มหาวิทยาลัย อีกทั้งได้เติมไฟและแนวคิดในการทำงานดีๆอีกด้วย คงไม่มีคำอื่นที่จะบรรยายความรู้สึกขอบค่ายนี้ออกมา นอกจากคำว่า “รัก”

                                                                                          นศภ.สุรพิชญ์ รัตน์เถลิงศักดิ์

                                                                                นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 (ชาวค่าย)

          “ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยค่ะ ที่ได้ลองมาเป็นคณะกรรมการค่ายหรือกองเล็ก ซึ่งจะต้องมาค่ายทั้งหมด 10 วัน ถือว่าเป็นเวลามากกว่าชาวค่าย เนื่องจากต้องมาเตรียมความพร้อมสำหรับชาวค่าย ตัวหนูเองคิดว่าเป็นระยะเวลาที่นานมาก แต่พอได้ลองมาทำค่ายจริงๆ เวลา 10 วันมันผ่านไปเร็วมากจริงๆค่ะ หนูได้ลองทำอะไรใหม่ๆหลายอย่างที่ไม่เคยลองทำมาก่อน ได้ลองทำเพื่อส่วนรวม ได้ลองทำอาหารให้ชาวค่าย ปกติแล้วหนูทำอาหารไม่เป็นนะคะ ฮาๆๆๆ ได้ลองเตรียมวัตถุดิบ ได้ลองไปเลือกวัตถุดิบในการปรุงอาหารด้วยตัวเอง ก็เลยรู้สึกว่าเป็นค่ายที่สนุก และทำให้เราได้ประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น ทำให้ตัวหนูเองอยากที่จะกลับมาค่ายนี้เองครั้ง เพื่อที่จะมาพบกับเพื่อนๆคณะกรรมการค่ายและชาวค่ายทุกคนอีกครั้งค่ะ หนูคิดว่าค่ายนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนๆอีก 18 สถาบันที่เหลือ เพื่อความแน่นแฟ้นในการทำงานของเภสัชกรในอนาคตด้วยค่ะ”            

                                                                                          นศภ.พิชามญชุ์ น้อยมา

                                                                     นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 (คณะกรรมการค่าย)

 

หลังจากที่ได้ฟังบทสัมภาษณ์ของเพื่อนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั้ง 3 ท่านแล้ว หวังว่าบทความนี้จะเป็นแรงบันดาลใจและแรงผลักดัน ให้เพื่อน ๆ ท่านอื่น ๆ มีความสนใจในการเข้าค่ายหมอยาสร้างเสริมสุขภาพและเรียนรู้ชุมชนในปีถัด ๆ ไป และได้ลองก้าวออกมาจากกรอบของตนเอง และลองทำสิ่งใหม่ ๆ ที่ตนเองไม่เคยลองทำมาก่อน และหากเพื่อน ๆ คนใดสนใจค่ายหมอยาสร้างเสริมสุขภาพและเรียนรู้ชุมชน แนะนำให้ติดตามข่าวสารให้ดี ๆ เนื่องจากผู้เขียนต้องกระซิบบอกทุกท่านเลยว่า ค่ายนี้มีผู้สนใจเยอะมากเลยทีเดียว

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *