Research

ผลงานวิจัยนักศึกษา

Research work of our Pharm student was published

Congratulations to Mr. Pornwasu Pongtheerawan who is a former Pharmacy student (Rx9WU) for his research work during Professional training in Pharmaceutical Science at Taylor’s University, Malaysia was published “Induction of Apoptosis and Autophagy by Ternary Copper Complex Towards Breast Cancer Cells.” in Anti-cancer agents in medicinal chemistry (2021). For the article, please follow this detail …

Research work of our Pharm student was published Read More »

research

Research of our academic staffs, “Hydrogel from Gac extract for night skin treatment” has recently been a petty patent.

School of Pharmacy, Walailak University is proud to congratulate Dr. Thipaphan Plyduang and Assistant Professor Dr. Namfah Sermkaew, Division of Industrial Pharmacy, on their research output on “Hydrogel from Gac extract for night skin treatment”, which has yielded a petty patent. In addition to this, the research has recently been accepted for publication on Scopus …

Research of our academic staffs, “Hydrogel from Gac extract for night skin treatment” has recently been a petty patent. Read More »

Promising Anti-MRSA Activity of Brevibacillus sp. Isolated from Soil and Strain Improvement by UV Mutagenesis This project focused on the isolation of soil bacteria that could produce the antibacterial compounds against Staphylococcus aureus and its resistant strains (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus). An isolate, named SPR-20, exhibited the highest anti-MRSA activity, and it was identified as Brevibacillus …

Read More »

Head of Research Center, School of Pharmacy, WU received a budget for the culture of Sri Maha Pho plant for outreach.

Assist. Prof. Dr. Gorawit Yusakul has obtained a budget for the propagation of the Sri Maha Pho plant, which is the iconic plant of Buddhism imported from India, by plant tissue culture method. This research aims to conserve the innumerable ancient plant according to the Plant Genetic Conservation Project under the Royal Initiative Her Royal …

Head of Research Center, School of Pharmacy, WU received a budget for the culture of Sri Maha Pho plant for outreach. Read More »

Our staffs in School of Pharmacy, WU published their research in Q1 Phytochemical Analysis Journal

Let’s congratulate our staff, Assist. Prof. Dr. Gorawit Yosakul and Ajarn Suppalak Paisan to have their research entitled “Immunochromatographic assay for the detection of kwakhurin and its application for the identification of Pueraria candollei var. marifica (Airy Shaw & Suvat.) Niyomdham” published in the Q1 journal Phytomedical Analysis. Their research has developed a simple-use strip …

Our staffs in School of Pharmacy, WU published their research in Q1 Phytochemical Analysis Journal Read More »

Extracurricular Activity Research of Pharmacy students, WU Published and Patented

Extracurricular Activity Research Published and Patented: green chemistry extraction method using vegetable oils to prepare the chlorophyll-free herbal extract. Done by Mr.Attapol Sakdamas and Mr. Nartapol Taluengjit under the supervision of Dr.Gorawit Yoosakul and Miss Suphaluk Phaisal in the collaboration with Professor Dr.Waraporn  Putalun (Khonkaen University) and Assoc. Prof. Seiichi Sakamoto (Kyushu University, Japan). Results from …

Extracurricular Activity Research of Pharmacy students, WU Published and Patented Read More »

Our 6th year students joined The International Society of Pharmacoeconomic and outcomes research (ISPOR) 7th Asia-Pacific Conference at Suntec Convention Center, Singapore

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 คือ นศภ.ชยานันต์  จันทคณางกูร และ นศภ. วิชญ์สินี นิลโมจน์ ในโอกาสที่ผลงานจากโครงการปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรมเรื่อง “Prevalence, Pharmaceutical Expenditures and Patient’s Factors of High-risk Medication Used among Elderly Inpatient at a District Hospital in the South of Thailand.” ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Society of Pharmacoeconomic and outcomes research (ISPOR) 7th Asia-Pacific Conference ณ Suntec Convention Center ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นงานประชุมทางเภสัชเศรษฐศาสตร์ระดับเอเซียที่ใหญ่ที่สุดและจัดเป็นประจำทุก 2 ปี โดยมีผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 450 …

Our 6th year students joined The International Society of Pharmacoeconomic and outcomes research (ISPOR) 7th Asia-Pacific Conference at Suntec Convention Center, Singapore Read More »

Our students joined 5th International Conference on Pharmaceuticals, Nutraceutical and Cosmetic Science (IPNaCS)

                    IPNaCS 2017 ถือเป็นงานประชุมที่สำคัญ และเป็นโอกาสที่ดีให้ผู้วิจัย อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในรูปแบบ poster presentation และ oral presentation และได้แลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้: 1. Pharmaceutical chemistry and natural products 2. Pharmaceutical and cosmeceutical technology 3. Pharmacology and toxicology 4. Pharmaceutical biotechnology 5. Neutraceuticals and alternative medicine 6. Social pharmacy and pharmacy practice. ในการนี้ นักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ …

Our students joined 5th International Conference on Pharmaceuticals, Nutraceutical and Cosmetic Science (IPNaCS) Read More »

Publications : School of Pharmacy,Walailak university 2014-2016

2015 Pharmaceutical sciences Protein-Protein Docking and Molecular Dynamics Simulations Elucidated Binding Modes of FUBI-p62 UBA Complex http://www.tjps.pharm.chula.ac.th/ojs/index.php/tjps/article/view/15 Preparation and characterization of к-carrageenan and xyloglucan blends for sustained release of a hydrophilic drug http://link.springer.com/article/10.1007/s00289-015-1360-1 Determination of N-trans-feruloyltyramine content and nitric oxide inhibitory and antioxidant activities of Tinospora crispa http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1818087615001646 P-022 – The efficacy of topical spray …

Publications : School of Pharmacy,Walailak university 2014-2016 Read More »