Home / กิจกรรมนักศึกษา (page 3)

กิจกรรมนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ วลัยลักษณ์ ที่ได้รับรางวัลแข่งขันระดับประเทศ

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึ …

Read More »

ประกวดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านยาของผู้ป่วย และการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

ประกวดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านยาของผู้ป่ …

Read More »

แสดงความยินดีนักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) รุ่นที่ 4 สอบวิชาชีพเภสัชกรรม

ดร.ภญ. จิราพร ชินกุลพิทักษ์ คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาส …

Read More »