Home / กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา

ประกาศแล้ว! นศภ.ที่จะไปฝึกงานฯ ปี 6 ณ Yokohama University of Pharmacy, ญี่ปุ่น

ตามที่สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไ …

Read More »

กิจกรรม​ Olive camp ครั้งที่ 6 เส้นทางสู่การเป็นเภสัชกร ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

กิจกรรม​ Olive camp ครั้งที่ 6 เส้นทางสู่การเป็นเภ …

Read More »

ค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชนครั้งที่ 12 และกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาร่วมกับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ณ ชุมชนบ้านแหลม

  ในวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2562 ทางสำนักวิชาเภ …

Read More »

นศภ. เภสัชวลัยลักษณ์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันให้คำปรึกษาทางเภสัชศาสตร์ ภาคภาษาไทย ระดับประเทศ และรางวัลอื่นๆ อีกจำนวนมาก

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ส่งต …

Read More »