ข่าวทุนการศึกษา

ประชาสัมพันธ์สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญาตรี : บรรจุเข้ารับราชการ)

 สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลใ …

ประชาสัมพันธ์สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญาตรี : บรรจุเข้ารับราชการ) Read More »

ปชส. การรับสมัครเพื่อรับทุนการศึกษา ในโครงการ : ASEAN – THAI SCHOLARSHIP ปี 2565 หมดเขต 5 มีค.64

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอประชาสัมพั …

ปชส. การรับสมัครเพื่อรับทุนการศึกษา ในโครงการ : ASEAN – THAI SCHOLARSHIP ปี 2565 หมดเขต 5 มีค.64 Read More »

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อรับทุนการศึกษากรณีได้รับผลกระทบจาก COVID-19 รอบที่ 2/2563

ตามที่สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเ …

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อรับทุนการศึกษากรณีได้รับผลกระทบจาก COVID-19 รอบที่ 2/2563 Read More »

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2564 เพื่อรับทุนสนับสนุนการไปฝึกงานในยุโรป (เบลเยียมและเยอรมนี)

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวั …

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2564 เพื่อรับทุนสนับสนุนการไปฝึกงานในยุโรป (เบลเยียมและเยอรมนี) Read More »

มูลนิธิพระมนตรีพจนกิจ ได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2563 มูลนิธิพระมนตรีพ …

มูลนิธิพระมนตรีพจนกิจ ได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2563 Read More »

รับสมัคร นศภ.มวล.เพื่อรับทุนการศึกษา กรณีได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ตามที่มีการระบาดของเชื้อ COVID-19 ในช่วงต้นปี 2563 และก …

รับสมัคร นศภ.มวล.เพื่อรับทุนการศึกษา กรณีได้รับผลกระทบจาก COVID-19 Read More »

ผลคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์เพื่อรับทุนการศึกษา (ทุนภายนอก)

ตามที่สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ยื่ …

ผลคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์เพื่อรับทุนการศึกษา (ทุนภายนอก) Read More »

รับสมัคร นศภ.เภสัช มวล. เพื่อรับทุนฯ จากมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ประจำปี 2563

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรับสมั …

รับสมัคร นศภ.เภสัช มวล. เพื่อรับทุนฯ จากมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ประจำปี 2563 Read More »

Congratulations! นศภ. ที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562

ตามที่งานบริการและสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนัก …

Congratulations! นศภ. ที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562 Read More »

เปิดรับสมัครการสอบชิงทุนฟุลไบรท์สำหรับนักศึกษาไทยที่ต้องการไปศึกษาต่อปริญญาโท-เอก (FULBRIGHT THAI GRADUATE SCHOLARSHIP or TGS) จำนวน 7 ทุน สำหรับปีการศึกษา 2021

มูลนิธิการศึกษาไทย–อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมั …

เปิดรับสมัครการสอบชิงทุนฟุลไบรท์สำหรับนักศึกษาไทยที่ต้องการไปศึกษาต่อปริญญาโท-เอก (FULBRIGHT THAI GRADUATE SCHOLARSHIP or TGS) จำนวน 7 ทุน สำหรับปีการศึกษา 2021 Read More »