Home / ข่าวการศึกษาปริญญาตรี/โท เอก

ข่าวการศึกษาปริญญาตรี/โท เอก

ประกาศแล้ว! นศภ.ที่จะไปฝึกงานฯ ปี 6 ณ Yokohama University of Pharmacy, ญี่ปุ่น

ตามที่สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไ …

Read More »

เภสัช มวล. สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำใน ตปท.

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มุ่งเน้ …

Read More »

กิจกรรม​ Olive camp ครั้งที่ 6 เส้นทางสู่การเป็นเภสัชกร ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

กิจกรรม​ Olive camp ครั้งที่ 6 เส้นทางสู่การเป็นเภ …

Read More »