ข่าวการศึกษาปริญญาตรี/โท เอก

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2564 เพื่อรับทุนสนับสนุนการไปฝึกงานในยุโรป (เบลเยียมและเยอรมนี)

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวั …

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2564 เพื่อรับทุนสนับสนุนการไปฝึกงานในยุโรป (เบลเยียมและเยอรมนี) Read More »

เภสัช มวล. เปิดรับสมัคร TCAS64 รอบ Portfolio 20 สิงหาคม – 20 กันยายน 2563

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนโยบายรับนักเรียนที่มีคุณภา …

เภสัช มวล. เปิดรับสมัคร TCAS64 รอบ Portfolio 20 สิงหาคม – 20 กันยายน 2563 Read More »

เรียนต่อ ป.โท/ป.เอก ที่เภสัชวลัยลักษณ์ ใกล้บ้าน และมีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับนักศึ …

เรียนต่อ ป.โท/ป.เอก ที่เภสัชวลัยลักษณ์ ใกล้บ้าน และมีโอกาสได้รับทุนการศึกษา Read More »

ด่วน! ประกาศรายชื่อ Student-exchanged Program ของ เภสัช มวล. ปี 2563

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีความร่ว …

ด่วน! ประกาศรายชื่อ Student-exchanged Program ของ เภสัช มวล. ปี 2563 Read More »

ด่วน! เภสัช มวล. เปิดรับ นศภ.ใหม่ ปีการศึกษา 2563 รอบ 2 (รอบโควต้า)

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัคร …

ด่วน! เภสัช มวล. เปิดรับ นศภ.ใหม่ ปีการศึกษา 2563 รอบ 2 (รอบโควต้า) Read More »

ด่วน! ผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS63 รอบ Portfolio ยืนยันสิทธิ์ในระบบของ ทปอ. 30 -31 มค.63

ตามที่สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเ …

ด่วน! ผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS63 รอบ Portfolio ยืนยันสิทธิ์ในระบบของ ทปอ. 30 -31 มค.63 Read More »

เปิดรับสมัครการสอบชิงทุนฟุลไบรท์สำหรับนักศึกษาไทยที่ต้องการไปศึกษาต่อปริญญาโท-เอก (FULBRIGHT THAI GRADUATE SCHOLARSHIP or TGS) จำนวน 7 ทุน สำหรับปีการศึกษา 2021

มูลนิธิการศึกษาไทย–อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมั …

เปิดรับสมัครการสอบชิงทุนฟุลไบรท์สำหรับนักศึกษาไทยที่ต้องการไปศึกษาต่อปริญญาโท-เอก (FULBRIGHT THAI GRADUATE SCHOLARSHIP or TGS) จำนวน 7 ทุน สำหรับปีการศึกษา 2021 Read More »

ประกาศแล้ว! นศภ.ที่จะไปฝึกงานฯ ปี 6 ณ Yokohama University of Pharmacy, ญี่ปุ่น

ตามที่สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีค …

ประกาศแล้ว! นศภ.ที่จะไปฝึกงานฯ ปี 6 ณ Yokohama University of Pharmacy, ญี่ปุ่น Read More »

เภสัช มวล. สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำใน ตปท.

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มุ่งเน้นพัฒน …

เภสัช มวล. สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำใน ตปท. Read More »

ด่วน รับสมัคร นศภ.ชั้นปีที่ 4 ศึกษาดูงานฯ ณ มาเลเซีย และจีน

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รองศาสตร …

ด่วน รับสมัคร นศภ.ชั้นปีที่ 4 ศึกษาดูงานฯ ณ มาเลเซีย และจีน Read More »