Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 7)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปศึกษาดูงานที่ Taylor’s University ประเทศมาเลเซีย ประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 13-24 เมษายน 2563

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัค …

Read More »

คณบดีสำนักวิชาเภสัช มวล. อวยพรปีใหม่ 2563 ขอให้ชาวเภสัช มวล. ทั้งบุคลากร นศภ. ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พศ.2563 อาจารย์ เภสัชกรหญิง ด …

Read More »