Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 5)

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กับ สำนักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เ …

Read More »

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับนักศึกษาสหวิชาชีพ จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันมหิดล

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับนักศึกษาสหวิชาชีพ จัดโ …

Read More »

เภสัชฯ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมภาคีเครือข่าย จัดประชุมวิชาการ “ Smart Pharmacists 2020” พัฒนาเภสัชกรให้มีความทันสมัยต่อวิทยาการสมัยใหม่ในอนาคต

              & …

Read More »

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ กลุ่มเภสัชกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมจัดงาน สัปดาห์เภสัชกรรม 2561

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับกลุ่มเภสัชกรจังหวัดนคร …

Read More »