Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 5)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วน! ผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS63 รอบ Portfolio ยืนยันสิทธิ์ในระบบของ ทปอ. 30 -31 มค.63

ตามที่สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับคณบดีสำนักวิชาเภสัช มวล. กับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 (ด้านการบริหาร)

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงคว …

Read More »

เปิดรับสมัครการสอบชิงทุนฟุลไบรท์สำหรับนักศึกษาไทยที่ต้องการไปศึกษาต่อปริญญาโท-เอก (FULBRIGHT THAI GRADUATE SCHOLARSHIP or TGS) จำนวน 7 ทุน สำหรับปีการศึกษา 2021

มูลนิธิการศึกษาไทย–อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดร …

Read More »

ประกาศแล้ว! นศภ.ที่จะไปฝึกงานฯ ปี 6 ณ Yokohama University of Pharmacy, ญี่ปุ่น

ตามที่สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไ …

Read More »