Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ.ภก.สิทธิพงค์ จงไกรจักร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 15/2560

อ.ภก.สิทธิพงค์ จงไกรจักร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโค …

Read More »

ประกวดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านยาของผู้ป่วย และการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

ประกวดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านยาของผู้ป่ …

Read More »