ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแล้ว ผู้มีสิทธิประเมินทัศนคติ ทางวิชาชีพเภสัชกรรม ใน TCAS65 รอบ Portfolio

ประกาศแล้ว ผู้มีสิทธิประเมินทัศนคติทางวิชาชีพเภสัชกรรม ใน TCAS65 รอบ Portfolio

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. …

ประกาศแล้ว ผู้มีสิทธิประเมินทัศนคติทางวิชาชีพเภสัชกรรม ใน TCAS65 รอบ Portfolio Read More »

อาจารย์เภสัช มวล. ได้รับทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2565

อาจารย์เภสัช มวล. ได้รับทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2565

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยิ …

อาจารย์เภสัช มวล. ได้รับทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2565 Read More »

ประกาศสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) สนามสอบ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง …

ประกาศสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) สนามสอบ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ภาพบรรยายการมอบทุนการศึกษา

มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 มูลนิธิอาจารย์เกษม ป …

มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2564 Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ FHEA คนล่าสุดของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มวล., อาจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง บุษบรรณ สุขกาญจน์

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยิ …

ขอแสดงความยินดีกับ FHEA คนล่าสุดของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มวล., อาจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง บุษบรรณ สุขกาญจน์ Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ FHEA คนล่าสุดของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มวล., อาจารย์ เภสัชกรหญิง ฐาปนีย์ ชินวงค์

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยิ …

ขอแสดงความยินดีกับ FHEA คนล่าสุดของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มวล., อาจารย์ เภสัชกรหญิง ฐาปนีย์ ชินวงค์ Read More »

กิจกรรมวิชาการหลักสูตรบัณฑิต ส.เภสัช

ขอเชิญคณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟัง กิจกรรมทางวิชาการหัวข้อ “Change Face of Pharmacology – Implications for Practice and Educations”

ขอเชิญคณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟัง กิจกรรมทางวิชาการห …

ขอเชิญคณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟัง กิจกรรมทางวิชาการหัวข้อ “Change Face of Pharmacology – Implications for Practice and Educations” Read More »

แบนเนอร์เชิญเข้าร่วมสมนา

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า สังกัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมสัมมนาภายในองค์กร ภายใต้หัวข้อ ” Frontier and Integrated Research in Pharmacy” 

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า สังกัดมหา …

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า สังกัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมสัมมนาภายในองค์กร ภายใต้หัวข้อ ” Frontier and Integrated Research in Pharmacy”  Read More »