Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครการสอบชิงทุนฟุลไบรท์สำหรับนักศึกษาไทยที่ต้องการไปศึกษาต่อปริญญาโท-เอก (FULBRIGHT THAI GRADUATE SCHOLARSHIP or TGS) จำนวน 7 ทุน สำหรับปีการศึกษา 2021

มูลนิธิการศึกษาไทย–อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดร …

Read More »

ประกาศแล้ว! นศภ.ที่จะไปฝึกงานฯ ปี 6 ณ Yokohama University of Pharmacy, ญี่ปุ่น

ตามที่สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไ …

Read More »

“Selective Estrogen Receptor Modulators” บทความวิชาการ สำหรับการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ จากอาจารย์ เภสัช มวล.

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นสถา …

Read More »

เภสัช มวล. สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำใน ตปท.

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มุ่งเน้ …

Read More »