ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ภาคเรียนที่ 3/2563 และการชำระค่าธรรมเนียมหอพัก

ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ภาคเรียนที่ 3/2563 และการชำร …

ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ภาคเรียนที่ 3/2563 และการชำระค่าธรรมเนียมหอพัก Read More »

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุกชั้นปี ท …

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 Read More »

ประชาสัมพันธ์สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญาตรี : บรรจุเข้ารับราชการ)

 สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลใ …

ประชาสัมพันธ์สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญาตรี : บรรจุเข้ารับราชการ) Read More »

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนด พ.ร.ก. ฉุกเฉินฉบับที่ 16 ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนด พ.ร.ก. ฉุกเฉินฉบับที่ 1 …

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนด พ.ร.ก. ฉุกเฉินฉบับที่ 16 ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Read More »

แนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2564

แนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา …

แนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2564 Read More »

ปชส. การรับสมัครเพื่อรับทุนการศึกษา ในโครงการ : ASEAN – THAI SCHOLARSHIP ปี 2565 หมดเขต 5 มีค.64

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอประชาสัมพั …

ปชส. การรับสมัครเพื่อรับทุนการศึกษา ในโครงการ : ASEAN – THAI SCHOLARSHIP ปี 2565 หมดเขต 5 มีค.64 Read More »

ส.เภสัชศาสตร์ ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฮาเฮเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 “WalaiLand แดน Flora”

ส.เภสัชศาสตร์ ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฮาเฮเพื่อเชื่อมค …

ส.เภสัชศาสตร์ ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฮาเฮเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 “WalaiLand แดน Flora” Read More »

ตัวแทนนักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มอบเครื่องวัดความเข้มออกซิเจนในเลือดให้กับโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ตัวแทนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ …

ตัวแทนนักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มอบเครื่องวัดความเข้มออกซิเจนในเลือดให้กับโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช Read More »

ขอแนะนำอาจารย์ใหม่ “อาจารย์ เภสัชกรหญิง พิชาวีร์ โควเศรษฐพล”

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแนะนำ อาจา …

ขอแนะนำอาจารย์ใหม่ “อาจารย์ เภสัชกรหญิง พิชาวีร์ โควเศรษฐพล” Read More »

ยินดีต้อนรับ อาจารย์ เภสัชกร สิทธิพงค์ จงไกรจักร จากการลาศึกษาต่อ

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยิ …

ยินดีต้อนรับ อาจารย์ เภสัชกร สิทธิพงค์ จงไกรจักร จากการลาศึกษาต่อ Read More »