• +66-75-672-808
  • pharmwu2019@gmail.com
  • Mon - Fri: 8:30 - 16:30

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ WU Pharmacy Forum 2020: Transforming Frontline Pharmacist for Pandemic Situation

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ WU Pharmacy F …

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ WU Pharmacy Forum 2020: Transforming Frontline Pharmacist for Pandemic Situation Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ เภสัชกรหญิง ศุภลักษณ์ ไพศาล “FHEA คนล่าสุด”

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยิ …

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ เภสัชกรหญิง ศุภลักษณ์ ไพศาล “FHEA คนล่าสุด” Read More »

มาแล้ว! ภาพกิจกรรมสัมมนาสโมสร นศภ.เภสัช มวล. ปี 2563

กิจกรรมสัมนาสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประ …

มาแล้ว! ภาพกิจกรรมสัมมนาสโมสร นศภ.เภสัช มวล. ปี 2563 Read More »

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคทุนการศึกษากรณี Covid-19 และประกาศปิดรับบริจาค 1 สิงหาคม 2563

ตามที่สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ขอร …

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคทุนการศึกษากรณี Covid-19 และประกาศปิดรับบริจาค 1 สิงหาคม 2563 Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยิ …

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล Read More »

การทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ปี 2563

เนื่องจากรัฐบาลมีเจตจำนงให้นักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ทุกคน …

การทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ปี 2563 Read More »

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาไล่ยุง ณ วัดโพธิ์นิมิตร (วัดนาพรุ) นครศรีธรรมราช

เมื่อเช้าวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหา …

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาไล่ยุง ณ วัดโพธิ์นิมิตร (วัดนาพรุ) นครศรีธรรมราช Read More »

แนะนำบุคลากรใหม่ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มวล. ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแนะนำบุคลา …

แนะนำบุคลากรใหม่ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มวล. ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 Read More »

ผลงานของ นศภ.มวล. ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ และจดสิทธิบัตร

ผลงานจากการศึกษานอกห้องเรียน “การใช้น้ำมันพืชเป็นกระบวน …

ผลงานของ นศภ.มวล. ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ และจดสิทธิบัตร Read More »