ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564

เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิ …

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 Read More »

นศภ. มวล. คว้ารางวัลชมเชย การแข่งขันให้คำปรึกษาด้านการใช้ยา (ภาคภาษาอังกฤษ) ในการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม (Pharmacy event) ประจำปีการศึกษา 2563

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ สนภท. …

นศภ. มวล. คว้ารางวัลชมเชย การแข่งขันให้คำปรึกษาด้านการใช้ยา (ภาคภาษาอังกฤษ) ในการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม (Pharmacy event) ประจำปีการศึกษา 2563 Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ลิตวดี เจือบุญ ในโอกาสได้รับการรับรองมาตรฐานความรู้ระดับ Fellow (FHEA) ใน UKPSF

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยิ …

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ลิตวดี เจือบุญ ในโอกาสได้รับการรับรองมาตรฐานความรู้ระดับ Fellow (FHEA) ใน UKPSF Read More »

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มวล. รับสมัครเภสัชกรผู้ทำสัญญาฯ ปีการศึกษา 2563 รอบ 2 จำนวน 8 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลื …

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มวล. รับสมัครเภสัชกรผู้ทำสัญญาฯ ปีการศึกษา 2563 รอบ 2 จำนวน 8 อัตรา Read More »

ขอเชิญผู้สนใจร่วมเข้าฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนายภูวดล หมื่นระย้า นักศึกษาปริญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

  ด้วยสาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง สำนักวิชาเภสัช …

ขอเชิญผู้สนใจร่วมเข้าฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนายภูวดล หมื่นระย้า นักศึกษาปริญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ Read More »

ขอแสดงความยินดี อ.ศุภลักษณ์ ไพศาล และ ผศ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล อาจารย์สำนักวิชาเภสัชฯ ได้รับการตีพิม์ผลงานวิจัยเรื่อง กระบวนการเคมีสีเขียวสำหรับการสกัดบัวบกปราสจากสีเขียว

ขอแสดงความยินดี อ.ศุภลักษณ์ ไพศาล และ ผศ.ดร.กรวิทย์ อยู …

ขอแสดงความยินดี อ.ศุภลักษณ์ ไพศาล และ ผศ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล อาจารย์สำนักวิชาเภสัชฯ ได้รับการตีพิม์ผลงานวิจัยเรื่อง กระบวนการเคมีสีเขียวสำหรับการสกัดบัวบกปราสจากสีเขียว Read More »

เภสัช มวล. ร่วมกิจกรรม มวล.สู่โรงเรียน เกื้อกูล กลมเกลียว เกี่ยวร้อยสายใจชุมชนสัมพันธ์ ณ โรงเรียนชุมชนใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มห …

เภสัช มวล. ร่วมกิจกรรม มวล.สู่โรงเรียน เกื้อกูล กลมเกลียว เกี่ยวร้อยสายใจชุมชนสัมพันธ์ ณ โรงเรียนชุมชนใหม่ Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จันทราทิพย์ โจมฤทธิ์ “Fellow” คนที่ 19 ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มวล.

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยิ …

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จันทราทิพย์ โจมฤทธิ์ “Fellow” คนที่ 19 ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มวล. Read More »

ขอแนะนำเภสัชกรประจำร้านยา “อาศรมยาวลัยลักษณ์”

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดให้บริกา …

ขอแนะนำเภสัชกรประจำร้านยา “อาศรมยาวลัยลักษณ์” Read More »