Home / บริการวิชาการ (page 2)

บริการวิชาการ

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์จัดกิจกรรม “แผงยาคู่ใจ ฉลากยาโฉมใหม่ ใส่ใจผู้สูงอายุ”

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ …

Read More »

นักศึกษาเภสัช มวล. เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานผ่านบริการวิชาการ โครงการ “หมู่บ้านสมุนไพรพึ่งพาตนเอง”

นักศึกษาเภสัช มวล. เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานผ่านบ …

Read More »