Home / การประชุมวิชาการที่ผ่านมา

การประชุมวิชาการที่ผ่านมา

เภสัชฯ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมภาคีเครือข่าย จัดประชุมวิชาการ “ Smart Pharmacists 2020” พัฒนาเภสัชกรให้มีความทันสมัยต่อวิทยาการสมัยใหม่ในอนาคต

              & …

Read More »

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับชมรมร้านยาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานประชุมส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน 2559

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในนามสถ …

Read More »