การประชุมวิชาการที่ผ่านมา

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์จัดงานประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ “WU Pharmacy Forum 2020 : Transforming Frontline Pharmacist for Pandemic Situation”

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์จัดงานประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ “WU …

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์จัดงานประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ “WU Pharmacy Forum 2020 : Transforming Frontline Pharmacist for Pandemic Situation” Read More »

เภสัชฯ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมภาคีเครือข่าย จัดประชุมวิชาการ “ Smart Pharmacists 2020” พัฒนาเภสัชกรให้มีความทันสมัยต่อวิทยาการสมัยใหม่ในอนาคต

                …

เภสัชฯ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมภาคีเครือข่าย จัดประชุมวิชาการ “ Smart Pharmacists 2020” พัฒนาเภสัชกรให้มีความทันสมัยต่อวิทยาการสมัยใหม่ในอนาคต Read More »