Home / การประชุมวิชาการที่ผ่านมา

การประชุมวิชาการที่ผ่านมา

เภสัชฯมวล.จัดประชุมวิชาการ WU Pharmacy Forum 2017 อัพเดทความรู้เรื่องยาที่ใช้ในการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์(มวล.) จัดประชุมว …

Read More »

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับชมรมร้านยาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานประชุมส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน 2559

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในนามสถ …

Read More »