Breaking News
Home / การประชุมวิชาการที่ผ่านมา

การประชุมวิชาการที่ผ่านมา

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับชมรมร้านยาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานประชุมส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน 2559

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในนามสถ …

Read More »