Home / ความภูมิใจ (page 3)

ความภูมิใจ

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดี อ.ดร.ธิพาพรรณ พลายด้วง ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2558

อ.ดร.ธิพาพรรณ พลายด้วง ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด …

Read More »

แสดงความยินดี นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย ประกวดการให้คำปรึกษาระดับประเทศ ประจำปี 2558

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดส …

Read More »