Home / ความภูมิใจ

ความภูมิใจ

ผลงานของ นศภ.มวล. ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ และจดสิทธิบัตร

ผลงานจากการศึกษานอกห้องเรียน “การใช้น้ำมันพืชเป็นก …

Read More »

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ขอแสดงความยินดี แด่ อาจารย์ เภสัชกรหญิง ทิวาพร ทองสุทธิ์ ในโอกาศสำเร็จการศึกษา

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดี แด่ อาจารย์ เ …

Read More »

งานบริการวิชาการสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ได้รับรางวัล ระดับมหาวิทยาลัย

งานบริการวิชาการสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ได้รับรางวัลบร …

Read More »

นศภ. เภสัชวลัยลักษณ์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันให้คำปรึกษาทางเภสัชศาสตร์ ภาคภาษาไทย ระดับประเทศ และรางวัลอื่นๆ อีกจำนวนมาก

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ส่งต …

Read More »

น.ส.พรรษมนตร์ พาลี สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และ นายมานิต จิตประไพย ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทอล ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” การนำเสนอผลงานเรื่อง “ระบบยานพาหนะออนไลน์”

              & …

Read More »