ความภูมิใจ

นศภ. มวล. คว้ารางวัลชมเชย การแข่งขันให้คำปรึกษาด้านการใช้ยา (ภาคภาษาอังกฤษ) ในการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม (Pharmacy event) ประจำปีการศึกษา 2563

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ สนภท. …

นศภ. มวล. คว้ารางวัลชมเชย การแข่งขันให้คำปรึกษาด้านการใช้ยา (ภาคภาษาอังกฤษ) ในการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม (Pharmacy event) ประจำปีการศึกษา 2563 Read More »

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุกชั้นปี ท …

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 Read More »

อาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์คว้ารางวัล Excellent Quality of Content and Presentation จากงาน the Asia-Pacific Health Promotion Capacity Building Workshop 2020 ณ ประเทศไต้หวัน

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ เภสัชกร …

อาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์คว้ารางวัล Excellent Quality of Content and Presentation จากงาน the Asia-Pacific Health Promotion Capacity Building Workshop 2020 ณ ประเทศไต้หวัน Read More »

ผลงานวิจัยของอาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มวล. ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ Phytochemical Analysis (Q1)

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยิ …

ผลงานวิจัยของอาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มวล. ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ Phytochemical Analysis (Q1) Read More »

ภก.วิภูสิทธิ์ จันทร์ทอง ได้รับประกาศเกียรติคุณ “ศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562”

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยิ …

ภก.วิภูสิทธิ์ จันทร์ทอง ได้รับประกาศเกียรติคุณ “ศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562” Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ เภสัชกร ภูวดล หมื่นระย้า อาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับเหรียญรางวัล (ผลการศึกษา)

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยิ …

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ เภสัชกร ภูวดล หมื่นระย้า อาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับเหรียญรางวัล (ผลการศึกษา) Read More »

อาจารย์ ดร.อรุณา ประสพธรรม ได้รับประกาศเกียรติคุณ Reviewer ดีเด่น จากสำนักพิมพ์ IOP, Bristol, UK

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อรุณา ประสพธรรม อาจารย์สำ …

อาจารย์ ดร.อรุณา ประสพธรรม ได้รับประกาศเกียรติคุณ Reviewer ดีเด่น จากสำนักพิมพ์ IOP, Bristol, UK Read More »

ผลงานของ นศภ.มวล. ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ และจดสิทธิบัตร

ผลงานจากการศึกษานอกห้องเรียน “การใช้น้ำมันพืชเป็นกระบวน …

ผลงานของ นศภ.มวล. ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ และจดสิทธิบัตร Read More »