ความร่วมมือทางวิชาการ

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “Safety First: Using Your Medicines Right”

ด้วยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความร่ …

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “Safety First: Using Your Medicines Right” Read More »

ด่วน! ประกาศรายชื่อ Student-exchanged Program ของ เภสัช มวล. ปี 2563

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีความร่ว …

ด่วน! ประกาศรายชื่อ Student-exchanged Program ของ เภสัช มวล. ปี 2563 Read More »

ประกาศแล้ว! นศภ.ที่จะไปฝึกงานฯ ปี 6 ณ Yokohama University of Pharmacy, ญี่ปุ่น

ตามที่สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีค …

ประกาศแล้ว! นศภ.ที่จะไปฝึกงานฯ ปี 6 ณ Yokohama University of Pharmacy, ญี่ปุ่น Read More »

เภสัช มวล. สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำใน ตปท.

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มุ่งเน้นพัฒน …

เภสัช มวล. สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำใน ตปท. Read More »

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปศึกษาดูงาน ณ Taylor’s University ประจำปี พ.ศ. 2562

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศผลการค …

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปศึกษาดูงาน ณ Taylor’s University ประจำปี พ.ศ. 2562 Read More »

ขยายเวลา! รับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนประจำปี 2562

ประกาศรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยน 2019สำนักวิชาเภสัชศาสต …

ขยายเวลา! รับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนประจำปี 2562 Read More »

การพูดคุยข้อตกลงร่วมระหว่าง สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ 17-21 เมษายน พ.ศ. 2561 ดร. ภญ.จิราพร ชินก …

การพูดคุยข้อตกลงร่วมระหว่าง สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น Read More »