Boonsong Wungsintaweekul

ปชส. การรับสมัครเพื่อรับทุนการศึกษา ในโครงการ : ASEAN – THAI SCHOLARSHIP ปี 2565 หมดเขต 5 มีค.64

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอประชาสัมพั …

ปชส. การรับสมัครเพื่อรับทุนการศึกษา ในโครงการ : ASEAN – THAI SCHOLARSHIP ปี 2565 หมดเขต 5 มีค.64 Read More »

ตัวแทนนักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มอบเครื่องวัดความเข้มออกซิเจนในเลือดให้กับโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ตัวแทนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ …

ตัวแทนนักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มอบเครื่องวัดความเข้มออกซิเจนในเลือดให้กับโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช Read More »

ขอแนะนำอาจารย์ใหม่ “อาจารย์ เภสัชกรหญิง พิชาวีร์ โควเศรษฐพล”

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแนะนำ อาจา …

ขอแนะนำอาจารย์ใหม่ “อาจารย์ เภสัชกรหญิง พิชาวีร์ โควเศรษฐพล” Read More »

ยินดีต้อนรับ อาจารย์ เภสัชกร สิทธิพงค์ จงไกรจักร จากการลาศึกษาต่อ

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยิ …

ยินดีต้อนรับ อาจารย์ เภสัชกร สิทธิพงค์ จงไกรจักร จากการลาศึกษาต่อ Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ เภสัชกร ณัฐพนธ์ ทรงนาคา FHEA, UKPSF คนที่ 228 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยิ …

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ เภสัชกร ณัฐพนธ์ ทรงนาคา FHEA, UKPSF คนที่ 228 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมสำนักวิชาพบนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบกิจกรรม SPY Games 2020

เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร …

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมสำนักวิชาพบนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบกิจกรรม SPY Games 2020 Read More »

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อรับทุนการศึกษากรณีได้รับผลกระทบจาก COVID-19 รอบที่ 2/2563

ตามที่สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเ …

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อรับทุนการศึกษากรณีได้รับผลกระทบจาก COVID-19 รอบที่ 2/2563 Read More »

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2564 เพื่อรับทุนสนับสนุนการไปฝึกงานในยุโรป (เบลเยียมและเยอรมนี)

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวั …

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2564 เพื่อรับทุนสนับสนุนการไปฝึกงานในยุโรป (เบลเยียมและเยอรมนี) Read More »

อาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์คว้ารางวัล Excellent Quality of Content and Presentation จากงาน the Asia-Pacific Health Promotion Capacity Building Workshop 2020 ณ ประเทศไต้หวัน

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ เภสัชกร …

อาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์คว้ารางวัล Excellent Quality of Content and Presentation จากงาน the Asia-Pacific Health Promotion Capacity Building Workshop 2020 ณ ประเทศไต้หวัน Read More »

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ในโครงการ อพ.สธ.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล หัวหน้าสถานวิจัย …

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ในโครงการ อพ.สธ. Read More »