Boonsong Wungsintaweekul

ภก.วิภูสิทธิ์ จันทร์ทอง ได้รับประกาศเกียรติคุณ “ศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562”

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยิ …

ภก.วิภูสิทธิ์ จันทร์ทอง ได้รับประกาศเกียรติคุณ “ศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562” Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ เภสัชกร ภูวดล หมื่นระย้า อาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับเหรียญรางวัล (ผลการศึกษา)

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยิ …

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ เภสัชกร ภูวดล หมื่นระย้า อาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับเหรียญรางวัล (ผลการศึกษา) Read More »

อาจารย์ ดร.อรุณา ประสพธรรม ได้รับประกาศเกียรติคุณ Reviewer ดีเด่น จากสำนักพิมพ์ IOP, Bristol, UK

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อรุณา ประสพธรรม อาจารย์สำ …

อาจารย์ ดร.อรุณา ประสพธรรม ได้รับประกาศเกียรติคุณ Reviewer ดีเด่น จากสำนักพิมพ์ IOP, Bristol, UK Read More »

อ.ดร.อัศรา ระวังวงศ์ อาจารย์ใหม่ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแนะนำบุคลา …

อ.ดร.อัศรา ระวังวงศ์ อาจารย์ใหม่ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

เภสัช มวล. เปิดรับสมัคร TCAS64 รอบ Portfolio 20 สิงหาคม – 20 กันยายน 2563

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนโยบายรับนักเรียนที่มีคุณภา …

เภสัช มวล. เปิดรับสมัคร TCAS64 รอบ Portfolio 20 สิงหาคม – 20 กันยายน 2563 Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยิ …

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล Read More »

การทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ปี 2563

เนื่องจากรัฐบาลมีเจตจำนงให้นักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ทุกคน …

การทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ปี 2563 Read More »

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาไล่ยุง ณ วัดโพธิ์นิมิตร (วัดนาพรุ) นครศรีธรรมราช

เมื่อเช้าวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหา …

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาไล่ยุง ณ วัดโพธิ์นิมิตร (วัดนาพรุ) นครศรีธรรมราช Read More »

แนะนำบุคลากรใหม่ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มวล. ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแนะนำบุคลา …

แนะนำบุคลากรใหม่ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มวล. ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 Read More »

ผลงานของ นศภ.มวล. ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ และจดสิทธิบัตร

ผลงานจากการศึกษานอกห้องเรียน “การใช้น้ำมันพืชเป็นกระบวน …

ผลงานของ นศภ.มวล. ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ และจดสิทธิบัตร Read More »