Boonsong Wungsintaweekul

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564

เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิ …

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 Read More »

นศภ. มวล. คว้ารางวัลชมเชย การแข่งขันให้คำปรึกษาด้านการใช้ยา (ภาคภาษาอังกฤษ) ในการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม (Pharmacy event) ประจำปีการศึกษา 2563

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ สนภท. …

นศภ. มวล. คว้ารางวัลชมเชย การแข่งขันให้คำปรึกษาด้านการใช้ยา (ภาคภาษาอังกฤษ) ในการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม (Pharmacy event) ประจำปีการศึกษา 2563 Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ลิตวดี เจือบุญ ในโอกาสได้รับการรับรองมาตรฐานความรู้ระดับ Fellow (FHEA) ใน UKPSF

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยิ …

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ลิตวดี เจือบุญ ในโอกาสได้รับการรับรองมาตรฐานความรู้ระดับ Fellow (FHEA) ใน UKPSF Read More »

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มวล. รับสมัครเภสัชกรผู้ทำสัญญาฯ ปีการศึกษา 2563 รอบ 2 จำนวน 8 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลื …

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มวล. รับสมัครเภสัชกรผู้ทำสัญญาฯ ปีการศึกษา 2563 รอบ 2 จำนวน 8 อัตรา Read More »

เภสัช มวล. ร่วมกิจกรรม มวล.สู่โรงเรียน เกื้อกูล กลมเกลียว เกี่ยวร้อยสายใจชุมชนสัมพันธ์ ณ โรงเรียนชุมชนใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มห …

เภสัช มวล. ร่วมกิจกรรม มวล.สู่โรงเรียน เกื้อกูล กลมเกลียว เกี่ยวร้อยสายใจชุมชนสัมพันธ์ ณ โรงเรียนชุมชนใหม่ Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จันทราทิพย์ โจมฤทธิ์ “Fellow” คนที่ 19 ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มวล.

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยิ …

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จันทราทิพย์ โจมฤทธิ์ “Fellow” คนที่ 19 ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มวล. Read More »

ขอแนะนำเภสัชกรประจำร้านยา “อาศรมยาวลัยลักษณ์”

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดให้บริกา …

ขอแนะนำเภสัชกรประจำร้านยา “อาศรมยาวลัยลักษณ์” Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “Safety First: Using Your Medicines Right”

ด้วยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความร่ …

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “Safety First: Using Your Medicines Right” Read More »

ปชส. การรับสมัครเพื่อรับทุนการศึกษา ในโครงการ : ASEAN – THAI SCHOLARSHIP ปี 2565 หมดเขต 5 มีค.64

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอประชาสัมพั …

ปชส. การรับสมัครเพื่อรับทุนการศึกษา ในโครงการ : ASEAN – THAI SCHOLARSHIP ปี 2565 หมดเขต 5 มีค.64 Read More »

ตัวแทนนักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มอบเครื่องวัดความเข้มออกซิเจนในเลือดให้กับโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ตัวแทนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ …

ตัวแทนนักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มอบเครื่องวัดความเข้มออกซิเจนในเลือดให้กับโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช Read More »