Home / Tanawat Kongyot

Tanawat Kongyot

ประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2562: สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางการศึกษาเภสัชศาสตร์

“สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ประสานงานก …

Read More »

ค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชนครั้งที่ 12 และกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาร่วมกับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ณ ชุมชนบ้านแหลม

  ในวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2562 ทางสำนักวิชาเภ …

Read More »