• +66-75-672-808
  • pharmwu2019@gmail.com
  • Mon - Fri: 8:30 - 16:30

Saowanee Truktrong

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ขอแสดงความยินดี แด่ อาจารย์ เภสัชกรหญิง ทิวาพร ทองสุทธิ์ ในโอกาศสำเร็จการศึกษา

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดี แด่ อาจารย์ เภสัชก …

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ขอแสดงความยินดี แด่ อาจารย์ เภสัชกรหญิง ทิวาพร ทองสุทธิ์ ในโอกาศสำเร็จการศึกษา Read More »

เปิดรับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ในรอบที่ 1 (รอบ portfolio)

                เปิดรับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ในรอบที …

เปิดรับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ในรอบที่ 1 (รอบ portfolio) Read More »

กิจกรรมสำนักวิชาพบนักศึกษา​ ประจำภาคการศึกษา​ที่​ 2 ปีการศึกษา​ 2562​

         กิจกรรมสำนักวิชาพบนักศึกษา​ ประจำภาคการศึกษา​ท …

กิจกรรมสำนักวิชาพบนักศึกษา​ ประจำภาคการศึกษา​ที่​ 2 ปีการศึกษา​ 2562​ Read More »

กิจกรรม​ Olive camp ครั้งที่ 6 เส้นทางสู่การเป็นเภสัชกร ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

กิจกรรม​ Olive camp ครั้งที่ 6 เส้นทางสู่การเป็นเภสัชกร …

กิจกรรม​ Olive camp ครั้งที่ 6 เส้นทางสู่การเป็นเภสัชกร ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  Read More »