Saowanee Truktrong

ขอเชิญผู้สนใจร่วมเข้าฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนายภูวดล หมื่นระย้า นักศึกษาปริญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

  ด้วยสาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง สำนักวิชาเภสัช …

ขอเชิญผู้สนใจร่วมเข้าฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนายภูวดล หมื่นระย้า นักศึกษาปริญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ Read More »

ขอแสดงความยินดี อ.ศุภลักษณ์ ไพศาล และ ผศ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล อาจารย์สำนักวิชาเภสัชฯ ได้รับการตีพิม์ผลงานวิจัยเรื่อง กระบวนการเคมีสีเขียวสำหรับการสกัดบัวบกปราสจากสีเขียว

ขอแสดงความยินดี อ.ศุภลักษณ์ ไพศาล และ ผศ.ดร.กรวิทย์ อยู …

ขอแสดงความยินดี อ.ศุภลักษณ์ ไพศาล และ ผศ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล อาจารย์สำนักวิชาเภสัชฯ ได้รับการตีพิม์ผลงานวิจัยเรื่อง กระบวนการเคมีสีเขียวสำหรับการสกัดบัวบกปราสจากสีเขียว Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ภาคเรียนที่ 3/2563 และการชำระค่าธรรมเนียมหอพัก

ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ภาคเรียนที่ 3/2563 และการชำร …

ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ภาคเรียนที่ 3/2563 และการชำระค่าธรรมเนียมหอพัก Read More »

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุกชั้นปี ท …

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 Read More »

ประชาสัมพันธ์สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญาตรี : บรรจุเข้ารับราชการ)

 สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลใ …

ประชาสัมพันธ์สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญาตรี : บรรจุเข้ารับราชการ) Read More »

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนด พ.ร.ก. ฉุกเฉินฉบับที่ 16 ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนด พ.ร.ก. ฉุกเฉินฉบับที่ 1 …

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนด พ.ร.ก. ฉุกเฉินฉบับที่ 16 ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Read More »

แนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2564

แนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา …

แนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2564 Read More »

ส.เภสัชศาสตร์ ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฮาเฮเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 “WalaiLand แดน Flora”

ส.เภสัชศาสตร์ ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฮาเฮเพื่อเชื่อมค …

ส.เภสัชศาสตร์ ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฮาเฮเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 “WalaiLand แดน Flora” Read More »

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์จัดงานประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ “WU Pharmacy Forum 2020 : Transforming Frontline Pharmacist for Pandemic Situation”

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์จัดงานประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ “WU …

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์จัดงานประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ “WU Pharmacy Forum 2020 : Transforming Frontline Pharmacist for Pandemic Situation” Read More »