Breaking News
Home / pharmacy_2016

pharmacy_2016

ขอแสดงความยินดีกับเภสัชกรนิธิศ สุธากุล ที่ได้รับรางวัล Best Practice สาขาการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลันและการดูแลแบบประคับประคอง ปี 2560

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์แสดงความยินดีกับ  เภสัชกรนิธิศ …

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม และวันเทคนิคการแพทย์ไทย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 หลักสูตรเทคนิคกา …

Read More »

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.พีรรัชต์ ไทยนะ ที่ได้รับรางวัลเภสัชกรภาคใต้ดีเด่น ประจำปี 2560

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ แสดงความยินดี ผศ.ดร.พีรรัชต์ …

Read More »

นักศึกษาเภสัช รุ่นที่ 5 สอบผ่านใบประกอบ เป็นห้าอันดับแรกของมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีผลการสอบสูงสุด

นักศึกษาเภสัช ม.วลัยลักษณ์ รุ่นที่ 5 สอบผ่านใบประก …

Read More »